team

Alexander sr projectleider
Alexandra stabiliteitsontwerper
Bart sr projectleider
Bart stabiliteitsontwerper
Bert BIM-ontwerper
Bert assistent-projectleider
procesverantwoordelijke
Bibine BIM-ontwerper
Davy sr projectleider
Filip sr projectleider
expert tendering
Frederik owner
chairman
Geertrui administratie
Geoffrey administratie
Jens stabiliteitsontwerper
Jente BIM-ontwerper
Jeroen BIM-ontwerper
Jorn stabiliteitsontwerper
Jurgen CEO
Kasper BIM-ontwerper
Kjel BIM-ontwerper
Lisa BIM-ontwerper
Marijke ICT manager
Marijn stabiliteitsontwerper
Marlies stabiliteitsontwerper
Michiel stabiliteitsontwerper
Myriam administratie
tendering
Roger sr expert stabiliteit
Sam stabiliteitsontwerper
Sarah legal
HR assistant
Sigrid management-assistant
Stefaan sr projectleider
Thomas stabiliteitsontwerper
Tijs sr projectleider
Tomas stabiliteitsontwerper
Ward stabiliteitsontwerper